Weer een “Lejo spaarpotje” voor Help Brandwonden Kids vzw
Mol,

Leo Joris van broodjeszaak Lejo in de Molse Statiestraat schenkt voor de tweede maal een mooi gevuld spaarpotje aan vzw Help Brandwonden Kids.

Penningmeester Chris van Hoof penningmeester van vzw Help Brandwonden Kids mocht de spaarpot met een gewicht van 4.945 gram in ontvangst nemen. Help brandwonden Kids bedankt Leo en al zijn gulle klanten voor deze mooie gift.

Het geledigd spaarpotje staat intussen terug op zijn voorbehouden plaats in de broodjeszaak. Wie graag in zijn of haar zaak een spaarpotje wil zetten ten voordele van HBK kan deze aanvragen bij het bestuur via www.helpbrandwondenkids.be. (mto )