Schoolpreventie

Kinderen kunnen niet jong genoeg gewezen worden op het gevaar en het leed dat brand en brandwonden kunnen veroorzaken.

Help Brandwonden Kids vzw staat dan ook steeds klaar om basisscholen in Vlaanderen te ondersteunen met het leveren van gratis lesmateriaal en voor het geven van on-site lessen brand- en brandwondenpreventie.

Gratis lesmateriaal

In samenspraak met de Stichting Brandwonden verdeelt HBK vzw gratis lesmateriaal zoals “doe-dozen”, “kleuterboxen” en andere documentatie.

1.1. De educatieve doe-doos Brand! Brand! Brand! is geschikt voor kinderen van de tweede graad lager onderwijs. Kinderen leren spelenderwijs een aantal principes waardoor zij brand en brandwonden kunnen voorkomen. Een eerste stap is immers om hen bewust te maken van gevaren en om te leren hoe ze moeten reageren als er toch iets mis zou gaan.
Het bijhorende werkboekje en de ouderfolder bieden de mogelijkheid om de preventieboodschap ook thuis te laten doordringen.
De toelichtingen voor de leerkrachten zijn samengevat in de bijgevoegde handleiding.


Klik hier om de inhoud van de doe-doos te bekijken.

1.2. De activiteitenbox Speel niet met vuur! is speciaal gemaakt voor kinderen uit de eerste, tweede en derde kleuterklas. Onderwerpen zoals het leren onderscheiden van warm en koud, het herkennen en vermijden van gevaren, kennismaken met de brandweer en evacuatie komen er uitgebreid aan bod.
Voor de 5-jarigen wordt er eveneens een werkboekje voorzien. De informatiebrochure voor de ouders heeft tot doel om brandveiligheid en evacuatie ook thuis bespreekbaar te maken.
De uitgebreide handleiding, opgedeeld per leeftijdsgroep, ondersteunt de leerkrachten met duidelijk beschreven scenario’s.


Klik hier om de inhoud van de kleuterbox te bekijken.

1.3. De HBK-preventiefolder en de strip “Lulu, Pompom, Lila… Pas op! Brand!” zijn ideaal om te gebruiken als lesmateriaal in de basisschool. Bekijk ze op deze link.

Bestel je gratis lesmateriaal via het aanvraagformulier.

Preventielessen

Indien gewenst, dan komt het HBK Brand- en Brandwonden Preventieteam 1 dag ter plaatse voor het geven van preventielessen.
Onderwerpen die aan bod komen zijn: oorzaken van brandwonden, soorten brandwonden, de vuurdriehoek, rookmelders, vluchtplan, ….
De lessen duren respectievelijk 40 min voor de 1ste graad, 50 min voor de 2de en 60 min voor de 3de graad.
Nadien krijgen de leerlingen de kans om, onder begeleiding, in de rookkamer te gaan. Daar ervaren ze hoe het voelt om in een met rook gevulde ruimte te zijn en leren zij hoe ze, met kans op slagen, deze ruimte best verlaten. Dit kan een leerrijke ervaring en aanvulling zijn op de leerstof die zij in school al meekrijgen. Het ideaal zou zijn wanneer dit kan ingepland worden in een projectweek rond preventie.

Vraag je brand- en brandwonden preventiedag aan via bijgaand formulier.