Privacy Verklaring

Inleiding

HBK. (HBK), opgericht bij Koninklijk Besluit op 18 mei 2007, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

In het licht van de Europese Reglementering inzake Bescherming van Persoonsgegevens (GDPR/AVG), willen wij iedereen informeren over hoe, waarom en voor welke doeleinden wij die gegevens verzamelen en verwerken en hoe wij hierdoor uw privacy beschermen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

HBK verwerkt de persoonsgegevens die bekomen zijn:

 • via de Stichting Brandwonden en de Belgische brandwondencentra i.v.m. financiële tussenkomsten voor brandwondenpatiënten
 • a.v. giften, schenkingen en donaties
 • door inschrijving via de website
 • door inschrijvingen bij acties georganiseerd door HBK
 • van de persoonsgegevens die u ons bezorgd heeft via brief, e-mail of telefoon.

Deze gegevens worden verwerkt en beheerd in een aparte database. Via deze database worden de nieuwsbrieven en relevante informatie verzonden. Middels de ontvangen nieuwsbrief hebt u de mogelijkheid om actie te nemen indien u geen verdere nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen. Uw gegevens worden dan automatisch verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

HBK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandeling betalingen
 • Verzenden nieuwsbrief
 • Telefonisch of e-mail contact
 • Tussenkomst medische doeleinden op vraag van de patiënt(e) of zijn/haar ouders of voogd
 • Inschrijven op een evenement
 • Overmaking van giften
 • Inning van lidgelden

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens ?

HBK verbindt zich ertoe uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

HBK deelt geen persoonsgegevens aan derden tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HBK.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@helpbrandwondenkids.be.

HBK wil u er tevens op wijzen dat indien u van mening bent dat uw gegevens verkeerd behandeld worden, u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HBK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@helpbrandwondenkids.be

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HBK gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.