Oesterfeest “De Nieuwpoortse Blauwe Boei” steunt HBK

Bedankt aan organisatie “De Nieuwpoortse Blauwe Boei” voor deze prachtige feesten en de steun aan Help brandwonden Kids.