Kiwanis Geel golft voor het goede doel

Afgelopen weekend organiseerde serviceclub Kiwanis Geel een zogenaamde ‘charity golf’ op het golfterrein van Steenhoven Country Golf in Postel. Een deel van de opbrengst werd geschonken aan de Molse vzw Help Brandwonden Kids.

Help Brandwonden Kids biedt ondersteuning voor kinderen met brandwonden en hun familie. Gezien het welzijn van kinderen de leden van serviceclub Kiwanis nauw aan het hart ligt, kozen zij onder meer Help Brandwonden Kids uit om financieel te steunen. Na afloop van de ‘charity golf’ schonk Kiwanis dan ook met veel genoegen een cheque van 3.000 euro aan de vzw, opdat de vrijwilligers hulp kunnen blijven bieden aan jonge brandwondenpatiëntjes. (HLN Liese Demeulenaere )

Namens het HBK bestuur een welgemeende “Dank u wel” Kiwanis!