Balen Connect steunt HBK
Op woensdag 4 oktober overhandigde de voorzitter Koen Van Meensel, voorzitter van VZW Balen Connect, tijdens het netwerkevent Balen Connect luxe-editie een cheque van 750 euro aan Help Brandwonden Kids Vzw.
Balen Connect VZW draagt een warm ondernemershart toe aan Help Brandwonden Kids Vzw.
Het gezellige ondernemersnetwerk telde 170 deelnemers in de Waterhoek te Balen. Gewaardeerd door de burgemeesters van Balen, Lommel, Mol, Dessel is Balen Connect al volop bezig met de organisatie van een volgende ondernemersevent.
Weinig mensen weten dat kindjes met brandwonden vaak maanden in het ziekenhuis liggen, gevolgd door een revalidatieperiode van minimum twee jaar.
Het bestuur van Balen Connect waardeert de inzet van Help Brandwonden Kids Vzw. ontzettend, het herstel van kinderen zou nooit mogen verhinderd worden.
Koen Van Meensel, Robin Geunes, Karel Boënne, Freya Luyckx.
Namens het HBK bestuur een welgemeende Dank u Wel aan ieder van Balen Connect die dit mee hebben gerealiseerd.