28/09/23: Preventielessen Stapsteen Mol-Sluis

Donderdag 28 sept waren we de gast bij stapsteen in Mol Sluis. 158 Leerlingen verdeeld onder 9 klassen bezochten de rookkamer en kregen preventie lessen. Ook de kleuters schonken we een kleuterbox en de nodige boekjes.
Onze ervaren lesgevers Leo en Jean werden vandaag mee gevolgd door enkele kandidaat- lesgevers, zodat we in de toekomst aan nog meer scholen onze lessen brand- en brandwondenpreventie kunnen aanbieden.