18/3/24: Preventielessen GBS Oostduinkerke
Na een evacuatie kan er een reanimatie nodig zijn. Geweldig hoe de kinderen van de Gemeenteschool in Oostduinkerke onze poppen uit de brand (rookkamer) hebben gered en er spontaan reanimatietechnieken begonnen op toe te passen.
Tijdens de theorielessen kwamen nog heel wat andere onderwerpen aan bod: oorzaken van brandwonden, soorten brandwonden, de vuurdriehoek, het vluchtplan en de rookmelders thuis, …
Deze 167 kinderen weten vanaf nu ook waar de slogan “Eerst water de rest komt later” voor staat.