12/02/24: Brand en brandwonden voorkomen!!!
Enthousiasme ten top! Onze vrijwilligster Marian trok met de Activiteitenbox Speel niet met vuur! naar de Vrije Basisschool Sint-Theresia te Rollegem (West-Vlaanderen) en speelde er samen met de kleuters het Brandspel.
Naast dit brandspel bevat de kleuterbox tal van prenten, kleurplaten en ondersteunend lesmateriaal voor kleuters van alle leeftijden. Onderwerpen zoals het herkennen en vermijden van gevaren, kennismaken met de brandweer, …. komen er uitgebreid aan bod.
De educatieve doe-doos Brand! Brand! Brand! is dan weer geschikt voor kinderen van de 2de graad lager onderwijs. Al spelenderwijs leren zij een aantal principes waardoor zij brand en brandwonden kunnen voorkomen.
Voor meer info over ons aanbod Brand- en Brandwondenpreventie, contacteer ons!